Centrum

Vigilant

Vigilantie

is een maat voor de organisatiegraad van het aanpassingsvermogen en voor het efficiënt functioneren van het individu.

(Dr. Henry Head)

Wie zijn we

Een multidisciplinair team van gemotiveerde experten op het gebied van AD/HD, ASS, leerstoornissen en aanverwante problematiek.


Dr. Werner Van den Bergh  

is neuroloog en psychiater.   

Na zijn opleiding geneeskunde aan de KULeuven volgde hij zijn specialisatie te Leuven, het Unversitair Centrum St.-Jozef te Kortenberg, en het Universitair Ziekenhuis St.-Radboud te Nijmegem.   Na zijn erkenning als neuropsychiater volgde hij nog een postgraduaat opleiding gedragsneurologie in het Institute of Neurology van de University of London.

Hij heeft zich in het bijzonder toegelegd op de diagnose en behandeling van AD/HD bij volwassenen, maar ook bij kinderen, door middel van QEEG en onderzoek van cognitieve hersenpotentialen en gebruik van neurofeedbacktherapie.

Annick Vanbeveren  

is klinisch psychologe.

Ze studeerde Klinische (en Theoretische) Psychologie aan de K.U.Leuven en is gespecialiseerd in de diagnosestelling en begeleiding van kinderen  èn volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of AD/HD. Daarnaast heeft ze expertise in het coachend leren omgaan met emoties en inzicht verwerven in beperkende overtuigingen en blokkades, door middel van inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekstherapie. Dit kan gecombineerd worden met verschillende technieken, zoals NLP, relaxatie en Mindfulness en het Systemisch Opstellingswerk van Bert Hellinger. Het gaat hier niet enkel om de klassieke systeemtherapie, maar veeleer om de persoon in de ruimere context van het gezin, relaties, familiewaarden en -normen.  

Na haar universitaire opleiding werkte ze verschillende jaren als wetenschappelijk medewerkster aan de K.U.Leuven en ook bij het Vlaams Overlegpatform Vlaams-Brabant. Ze koos er bewust voor om haar loopbaan gedurende 5 jaar te onderbreken om de zorg voor haar 3 kinderen op zich te nemen. In 2005 startte ze haar privé-praktijk, om dan in 2009 samen met Dr. W. Van den Bergh Centrum Vigilant op te richten.

Ze volgde heel wat bijkomende opleidingen in binnen- en buitenland om zich te specialiseren in autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, neuro- en biofeedback, gedragsbegeleiding en emotionele problematiek (zelfvertrouwen, faalangst, sociale vaardigheden, hooggevoeligheid e.d.). Daarnaast heeft ze zich al meer dan 20 jaar geschoold in energetische psychologie, Mindfulness, meditatie, zingeving en relaxatie. Het Systemisch Werken, met inzichten vanuit Familieopstellingen, Oplossingsgericht werken, NLP e.d. leerde haar een andere manier van kijken naar de realiteit, om van daaruit (met inzicht en overgave) stappen te kunnen zetten naar integratie in het eigen leven.  

Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 672106331) en van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Eef Kyndt  

is orthopedagoge.

Ze studeerde pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven en specialiseerde zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en gedragsstoornissen. Dankzij de combinatie met een bijkomende opleiding tot leerkracht lager onderwijs kon zij zich ook verder verdiepen in het ondersteunen van leerkrachten op vlak van klasmanagement en de zoektocht naar redelijke aanpassingen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal te begeleiden.

Daarnaast heeft ze een uitgebreide expertise in het begeleiden van gezinnen met uiteenlopende opvoedingsvragen. Het oplossingsgericht denken van de finse psychiater Ben Furman is één van haar stokpaardjes waarmee ze jongeren helpt om opnieuw zin en richting te vinden.

Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO).