Centrum

Vigilant

Vigilantie

is een maat voor de organisatiegraad van het aanpassingsvermogen en voor het efficiënt functioneren van het individu.

(Dr. Henry Head)

Praktische info

Centrum Vigilant is volledig onafhankelijk en ontvangt geen bezoldiging of subsidie van de overheid of andere organisaties. Voor sommige prestatie is er evenwel een gedeeltelijke terugbetaling binnen het kader van de ziekteverzekering of mutualiteit.

Tarieven

Dr. W. Van den Bergh :
- erelonen (grotendeels door het RIZIV terugbetaald)

Annick Vanbeveren / Eef Kyndt :
- Intakegesprek : 60 euro/uur (bij ASS 90 euro, duurt 1,5u)
- Begeleiding kinderen en jongeren (60min) : 55 euro
- Volwassenen : individueel, gezins-, of partnergesprekken (60min) : 55 euro
- Diagnostiek : 80 euro/uur (scoring inbegrepen)
- Bespreking, adviesgesprek : 65 euro
- Verslag (gevalideerd) : afhankelijk van het aantal werkuren

Annulering

Gelieve afspraken steeds tijdig te annuleren zodat we onze agenda doeltreffend kunnen aanpassen. Indien een annulering minder dan 24u op voorhand gebeurt, zien we ons genoodzaakt om een vergoeding van 20 euro/uur aan te rekenen. Niet-geannuleerde afspraken worden volledig aangerekend.

Terugbetaling

Consultaties en onderzoeken bij Dr. Werner Van den Bergh worden deels terugbetaald door het RIZIV.

Voor psychologische begeleiding en diagnostiek voorziet de overheid (nog) geen terugbetaling, maar bij de meeste mutualiteiten kan een tussenkomst (meestal van 10 euro pers sessie, à rato van 4 à 6 sessies) aangevraagd worden. Gelieve dit bij uw ziekenfonds na te vragen.